Automatski osigurači i FID sklopke

Commel automatski osigurači i FID sklopke namijenjeni su ugradnji u kućanstva. Osigurači imaju B karakteristiku koja osigurava brzo reagiranje i momentalno prekidanje strujnog kruga u opasnim situacijama.

FID SKLOPKA
VIŠE

AUTOMATSKI OSIGURAČI
VIŠE