EU fondovi

Tvrtka Commel – Zagreb d.o.o. započela je provedbu EU projekta: „Povećanje konkurentnosti društva COMMEL-ZAGREB uvođenjem informacijsko komunikacijske tehnologije“

Dana 25. studenoga 2018. godine tvrtka Commel – Zagreb d.o.o. započela je s provedbom projekta „Povećanje konkurentnosti društva COMMEL-ZAGREB uvođenjem informacijsko komunikacijske tehnologije“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Osnovni podaci o projektu:
Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti društva COMMEL-ZAGREB uvođenjem informacijsko komunikacijske tehnologije
Kratki opis projekta: Društvo COMMEL-ZAGREB d.o.o. zbog kontinuiranog porasta potražnje susreće se s konstantnom potrebom za modernizacijom hardverske i softverske opreme. Postojećim kapacitetima nije u mogućnosti zadovoljiti sve potrebe tržišta. Shodno tome, Društvo je uvidjelo potrebu za nabavljanjem hardverskih i softverskih rješenja. U vidu hardverskih rješenja nabavljeni su monitori, ladice s adapterima, RAM memorija, ručna računala, serveri, SSD, uredska računala, USB barkod čitač, USB kabel i punjač s napajanjem. Unutar softverskih rješenja nabavljeni su softverski programi E-mail exchange klijent, klijentska licenca – pojedinačna, klijentska licenca – paket za 10 korisnika, licenca operativnog sustava za server, licenca za sustav izrade sigurnosnih kopija, licenca za udaljeni pristup korisnika – pojedinačna, Firewall, ERP sustav i licence, SQL licence i aktualizacija i sustav za izradu sigurnosnih kopija. U sklopu projekta je također učinjen prijenos podataka iz starog ERP-a, održavanje ERP-a te instalacija servera. Stavke nabavke međusobno su povezane i kao takve čine komletiranu uslugu koja će omogućiti povećanje konkurentnosti, povećanje udjela na tržištu i povećanje prihoda.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Realizacijom Projekta povećat će se kapacitet proizvodnje uslijed nabavke sofisticiranijih uređaja i programskih rješenja te povećanje konkurentnosti na tržištu. Pozitivan efekt ujedno će se vidjeti na povećanju produktivnosti zaposlenika, povećanju učinkovitosti poslovanja uslijed porasta prihoda za 20% kroz povećanje broja novougovorenih poslova.

Vrijednost projekta: 1.314.776,81 HRK
EU sufinanciranje: 683.098,88 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 25.11.2018. god. do 25.05.2020.
Kontakt osoba: Hrvoje Bituh, hrvoje.bituh@commel.hr

Tvrtka Commel – Zagreb d.o.o. započela je provedbu EU projekta: „Jačanjem promocije vlastitih proizvoda do porasta izvoza na ciljana tržišta“

Dana 1. kolovoza 2017. godine tvrtka Commel – Zagreb d.o.o. započela je s provedbom projekta „Jačanjem promocije vlastitih proizvoda do porasta izvoza na ciljana tržišta“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Osnovni podaci o projektu:
Naziv projekta: Jačanjem promocije vlastitih proizvoda do porasta izvoza na ciljana tržišta
Kratki opis projekta: Posjet i izlaganje na ključnim sajmovima kako bi prezentirali kvalitetu naših proizvoda u direktnom kontaktu s postojećim i potencijalnim kupcima, ostvarili nove poslovne kontakte te time povećali izvoz na ciljana tržišta.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Jačanje tržišne pozicije i povećanje tržišnog udjela na tržištima Europe, Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike što će rezultirati povećanjem prihoda od prodaje i povećanjem udjela prihoda od izvoza u ukupnom prihodu tvrtke.

Vrijednost projekta: 244.450,00 HRK
EU sufinanciranje: 207.780,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 01.08.2017. do 01.08.2018.
Kontakt osoba: Mirela Novak

Tvrtka Commel – Zagreb d.o.o. započela je provedbu EU projekta: „Nabava strojeva i opreme za unapređenje i povećanje kapaciteta proizvodnje“

Na dan 11. rujna 2017. godine tvrtka Commel – Zagreb d.o.o. započela je s provedbom projekta „Nabava strojeva i opreme za unapređenje i povećanje kapaciteta proizvodnje“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Osnovni podaci o projektu:
Naziv projekta: Nabava strojeva i opreme za unapređenje i povećanje kapaciteta proizvodnje
Kratki opis projekta: Nabava strojeva i opreme za povećanje proizvodnih kapaciteta, unapređenje kvalitete i konkurentnosti dijela proizvodnog asortimana.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Povećanje proizvodnih kapaciteta, povećanje kvalitete i konkuretnosti proizvoda, a samim time i povećanje prihoda od prodaje proizvoda.

Vrijednost projekta: 577.712,75 HRK
EU sufinanciranje: 300.000,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 11.09.2017. do 11.04.2018.
Kontakt osoba: Mirela Novak

OBAVIJEST O NABAVI
POSTUPAK NABAVE ZA OSOBE KOJI NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NOJN)
Evidencijski broj nabave: 01/2017

I. PODACI O NARUČITELJU
Naziv Naručitelja: Commel – Zagreb d.o.o.,
Sjedište: Samoborska cesta 143, 10090 Zagreb, Republika Hrvatska
OIB: 69638353517
Adresa za dostavu ponuda: Samoborska cesta 143, 10090 Zagreb, Republika Hrvatska
Broj telefona: +385 1 3436 000
Broj telefaksa: +385 1 3436 010
Elektronička pošta: mirela.novak@commel.hr
Internet stranica:  www.commel.hr
Ime i prezime osobe za komunikaciju sa Ponuditeljima: Mirela Novak
Adresa elektroničke pošte: mirela.novak@commel.hr
Broj telefona: +385 1 3436 000

II. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je nabava strojeva i opreme za proizvodnju proizvoda sa brizganim natikačima i ispitivanje kvalitete u provedbi projekta „Nabava novih strojeva i opreme za unapređenje i povećanje kapaciteta proizvodnje“.
Predmet nabave je podijeljen u četiri (4) grupe:
Grupa 1 – Uređaj za zakivanje završnog kontakta uključujući dodatni pribor
Grupa 2 – Uređaji za zakivanje na umetak (preša i aplikator)
Grupa 3 – Vertikalna ubrizgavalica za brizganje sa kalupom za oblikovanje
Grupa 4 – Oprema za završnu kontrolu (Ispitivanje kvalitete i ispravnosti)

III. ROK ZA DOSTAVU PONUDA
Rok za dostavu ponuda je 13.10.2017. godine do 13,00 sati po lokalnom vremenu. Smatrat će se da su pravodobno dostavljene ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane Naručitelja.

IV. DODATNE INFORMACIJE
Dokumentacija, odgovori i pitanja potencijalnih ponuditelja te sve obavijesti o izmjenama i dopunama dokumentacije biti će stavljene na raspolaganje potencijalnim ponuditeljima na internetskoj stranici naručitelja od dana objave obavijesti o nabavi na internetskoj stranici http://www.strukturnifondovi.hr

Adresa internetske stranice Naručitelja: www.commel.hr
Zagreb, 21.09.2017.
Commel – Zagreb d.o.o.