EU FONDOVI

 • Tvrtka Commel - Zagreb d.o.o. započela je provedbu EU projekta: „Jačanjem promocije vlastitih proizvoda do porasta izvoza na ciljana tržišta“

  Dana 1. kolovoza 2017. godine tvrtka Commel - Zagreb d.o.o. započela je s provedbom projekta „Jačanjem promocije vlastitih proizvoda do porasta izvoza na ciljana tržišta“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

  Osnovni podaci o projektu:

  Naziv projekta: Jačanjem promocije vlastitih proizvoda do porasta izvoza na ciljana tržišta

  Kratki opis projekta: Posjet i izlaganje na ključnim sajmovima kako bi prezentirali kvalitetu naših proizvoda u direktnom kontaktu s postojećim i potencijalnim kupcima, ostvarili nove poslovne kontakte te time povećali izvoz na ciljana tržišta.

  Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Jačanje tržišne pozicije i povećanje tržišnog udjela na tržištima Europe, Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike što će rezultirati povećanjem prihoda od prodaje i povećanjem udjela prihoda od izvoza u ukupnom prihodu tvrtke.

  Vrijednost projekta: 244.450,00 HRK

  EU sufinanciranje: 207.780,00 HRK

  Razdoblje provedbe projekta: od 01.08.2017. do 01.08.2018.

  Kontakt osoba: Mirela Novak

   

   eu fondovi

   

  Poveznice:

  www.strukturnifondovi.hr

 • Tvrtka Commel - Zagreb d.o.o. započela je provedbu EU projekta: „Nabava strojeva i opreme za unapređenje i povećanje kapaciteta proizvodnje“

   

  Na dan 11. rujna 2017. godine tvrtka Commel - Zagreb d.o.o. započela je s provedbom projekta „Nabava strojeva i opreme za unapređenje i povećanje kapaciteta proizvodnje“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

   

  Osnovni podaci o projektu:

  Naziv projekta: Nabava strojeva i opreme za unapređenje i povećanje kapaciteta proizvodnje

  Kratki opis projekta: Nabava strojeva i opreme za povećanje proizvodnih kapaciteta, unapređenje kvalitete i konkurentnosti dijela proizvodnog asortimana

  Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Povećanje proizvodnih kapaciteta, povećanje kvalitete i konkuretnosti proizvoda, a samim time i povećanje prihoda od prodaje proizvoda.

  Vrijednost projekta: 577.712,75 HRK

  EU sufinanciranje: 300.000,00 HRK

  Razdoblje provedbe projekta: od 11.09.2017. do 11.04.2018.

  Kontakt osoba: Mirela Novak

   

  eu fondovi

   

  Poveznice:

  www.strukturnifondovi.hr

   

 • OBAVIJEST O NABAVI

   

  POSTUPAK NABAVE ZA OSOBE KOJI NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NOJN)

  Evidencijski broj nabave: 01/2017

  I. PODACI O NARUČITELJU

  Naziv Naručitelja: Commel - Zagreb d.o.o.,

  Sjedište: Samoborska cesta 143, 10090 Zagreb, Republika Hrvatska

  OIB: 69638353517

  Adresa za dostavu ponuda: Samoborska cesta 143, 10090 Zagreb, Republika Hrvatska

  Broj telefona: +385 1 3436 000

  Broj telefaksa: +385 1 3436 010

  Elektronička pošta: mirela.novak@commel.hr

  Internet stranica:  www.commel.hr

   

  Ime i prezime osobe za komunikaciju sa Ponuditeljima: Mirela Novak

  Adresa elektroničke pošte: mirela.novak@commel.hr

  Broj telefona: +385 1 3436 000

   

  II. OPIS PREDMETA NABAVE

  Predmet nabave je nabava strojeva i opreme za proizvodnju proizvoda sa brizganim natikačima i ispitivanje kvalitete u provedbi projekta „Nabava novih strojeva i opreme za unapređenje i povećanje kapaciteta proizvodnje“.

  Predmet nabave je podijeljen u četiri (4) grupe:

  Grupa 1 – Uređaj za zakivanje završnog kontakta uključujući dodatni pribor

  Grupa 2 – Uređaji za zakivanje na umetak (preša i aplikator)

  Grupa 3 – Vertikalna ubrizgavalica za brizganje sa kalupom za oblikovanje

  Grupa 4 – Oprema za završnu kontrolu (Ispitivanje kvalitete i ispravnosti)

   

   III. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

  Rok za dostavu ponuda je 13.10.2017. godine do 13,00 sati po lokalnom vremenu. Smatrat će se da su pravodobno dostavljene ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane Naručitelja.

   

   IV. DODATNE INFORMACIJE

  Dokumentacija, odgovori i pitanja potencijalnih Ponuditelja te sve obavijesti o izmjenama i dopunama dokumentacije biti će stavljene na raspolaganje potencijalnim Ponuditeljima na internetskoj stranici Naručitelja od dana objave Obavijesti o nabavi na internetskoj stranici http://www.strukturnifondovi.hr

   

  Adresa internetske stranice Naručitelja: www.commel.hr

   

  Zagreb, 21.09.2017.

   

  Commel - Zagreb d.o.o.

   

   

  Dokumentacija za preuzimanje:

   

  Dokumentacija za nadmetanje

  Prilog I Ponudbeni list

  Prilog II Izjava o nepostojanju razloga za isključenje

  Prilog III Izjava o ispunjenju uvjeta kvalifikacije

  PRILOG IV Tehničke specifikacije Grupa 1

  PRILOG IV Tehničke specifikacije Grupa 2

  PRILOG IV Tehničke specifikacije Grupa 3

  PRILOG IV Tehničke specifikacije Grupa 4

  PRILOG V Troškovnik Grupa 1

  PRILOG V Troškovnik Grupa 2

  PRILOG V Troškovnik Grupa 3

  PRILOG V Troškovnik Grupa 4

  ODLUKA O PONIŠTENJU NABAVE - GRUPA 4