Nabava

 • OBAVIJEST O NABAVI

   

  POSTUPAK NABAVE ZA OSOBE KOJI NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NOJN)

  Evidencijski broj nabave: 01/2017

  I. PODACI O NARUČITELJU

  Naziv Naručitelja: Commel - Zagreb d.o.o.,

  Sjedište: Samoborska cesta 143, 10090 Zagreb, Republika Hrvatska

  OIB: 69638353517

  Adresa za dostavu ponuda: Samoborska cesta 143, 10090 Zagreb, Republika Hrvatska

  Broj telefona: +385 1 3436 000

  Broj telefaksa: +385 1 3436 010

  Elektronička pošta: mirela.novak@commel.hr

  Internet stranica:  www.commel.hr

   

  Ime i prezime osobe za komunikaciju sa Ponuditeljima: Mirela Novak

  Adresa elektroničke pošte: mirela.novak@commel.hr

  Broj telefona: +385 1 3436 000

   

  II. OPIS PREDMETA NABAVE

  Predmet nabave je nabava strojeva i opreme za proizvodnju proizvoda sa brizganim natikačima i ispitivanje kvalitete u provedbi projekta „Nabava novih strojeva i opreme za unapređenje i povećanje kapaciteta proizvodnje“.

  Predmet nabave je podijeljen u četiri (4) grupe:

  Grupa 1 – Uređaj za zakivanje završnog kontakta uključujući dodatni pribor

  Grupa 2 – Uređaji za zakivanje na umetak (preša i aplikator)

  Grupa 3 – Vertikalna ubrizgavalica za brizganje sa kalupom za oblikovanje

  Grupa 4 – Oprema za završnu kontrolu (Ispitivanje kvalitete i ispravnosti)

   

   III. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

  Rok za dostavu ponuda je 13.10.2017. godine do 13,00 sati po lokalnom vremenu. Smatrat će se da su pravodobno dostavljene ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane Naručitelja.

   

   IV. DODATNE INFORMACIJE

  Dokumentacija, odgovori i pitanja potencijalnih Ponuditelja te sve obavijesti o izmjenama i dopunama dokumentacije biti će stavljene na raspolaganje potencijalnim Ponuditeljima na internetskoj stranici Naručitelja od dana objave Obavijesti o nabavi na internetskoj stranici http://www.strukturnifondovi.hr

   

  Adresa internetske stranice Naručitelja: www.commel.hr

   

  Zagreb, 21.09.2017.

   

  Commel - Zagreb d.o.o.

 • Dokumentacija za preuzimanje:

   

  Dokumentacija za nadmetanje

  Prilog I Ponudbeni list

  Prilog II Izjava o nepostojanju razloga za isključenje

  Prilog III Izjava o ispunjenju uvjeta kvalifikacije

  PRILOG IV Tehničke specifikacije Grupa 1

  PRILOG IV Tehničke specifikacije Grupa 2

  PRILOG IV Tehničke specifikacije Grupa 3

  PRILOG IV Tehničke specifikacije Grupa 4

  PRILOG V Troškovnik Grupa 1

  PRILOG V Troškovnik Grupa 2

  PRILOG V Troškovnik Grupa 3

  PRILOG V Troškovnik Grupa 4

  ODLUKA O PONIŠTENJU NABAVE - GRUPA 4