Kućna automatizacija

Živimo u doba kada je sve automatizirano ili obavlja svoju zadaću pritiskom samo jedne tipke. Commel kućna automatizacija namijenjena je olakšavanju dnevnih zadataka u kući, uredu i vrtu, ali i uštedi u kućanstvu.

DIGITALNI PROGRAMATOR
TJEDNI
VIŠE

DIGITALNI PROGRAMATOR
TJEDNI
VIŠE

MEHANIČKI PROGRAMATOR
DNEVNI IP20
VIŠE

MEHANIČKI PROGRAMATOR
DNEVNI IP44
VIŠE

MJERAČ POTROŠNJE
ELEKTRIČNE ENERGIJE
VIŠE

UTIČNICE S
DALJINSKIM UPRAVLJAČEM
VIŠE

WIFI
UTIČNICA
VIŠE