Prenosive utičnice

Konstrukcijom i odabirom samogasivih materijala zajamčena je sigurnost pri korištenju. Dvopolna osvijetljena sklopka odvaja na siguran način trošila od mreže. Sve utičnice su opremljene zaštitom od direktnog dodira (zaštita za djecu).

PRENOSIVE UTIČNICE
BEZ SKLOPKE
VIŠE

PRENOSIVE UTIČNICE
SA SKLOPKOM
VIŠE

PRENOSIVA UTIČNICA
SA SKLOPKOM
VIŠE

PRENOSIVE UTIČNICE
BEZ SKLOPKE
VIŠE

PRENOSIVE UTIČNICE
SA SKLOPKOM
VIŠE

PRENOSIVA UTIČNICA
S USB PUNJAČEM
VIŠE